Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przegl±dania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżnia

Historia szkoły
    Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze im. Janusza Korczaka istnieje od 1961r. Była piątą z kolei siedmioklasową szkołą podstawową w mieście, powstała w ramach ogólnopolskiej akcji "TYSIĄC SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO".
    W pierwszym roku działalności szkoły uczyło się w niej 940 uczniów, pracowało 22 nauczycieli, a placówką kierowała p. Jadwiga Ferber. Kolejnymi dyrektorami byli: Mirosław Agdan, Elżbieta Kunc, Michał Szkwarek, Helena Mytnik, obecnie Regina Michalak.
    Rezultaty pracy nowej placówki oświatowej były tak wiodące, że Wydział Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Jaworze przyznał jej w 1964r. miano wiodącej.
    Po pięciu latach szkoła przyjęła imię Janusza Korczaka i otrzymała sztandar. Uroczystość miała miejsce 4 grudnia 1966r.
    W szkole oprócz lekcji odbywały się liczne zajęcia pozalekcyjne. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli młodzież mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, zajmując czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych.
    Od 1962r. prężnie działał w szkole Związek Harcerstwa Polskiego, skupiając w swoich szeregach znaczący odsetek młodzieży szkolnej, zaś rolę drużynowych pełnili instruktorzy-nauczyciele tej szkoły. Od roku 1966, zgodnie z reformą szkolnictwa, szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową. Ostatnie klasy ósme mury placówki opuściły w 2000r., a szkoła została sześcioklasową szkołą podstawową.
    Wraz z upływem lat zmieniały się obowiązujące systemy wychowawcze i programy nauczania. Z inicjatywy nauczycieli i dyrekcji w placówce powstały klasy z rozszerzonym programem z akrobatyki sportowej, a następnie piłki nożnej, pływania oraz plastyki.
    Od początku w szkole działał półinternat, biblioteka szkolna. Wszystkich uczniów objęto nauczaniem języka angielskiego. Z inicjatywy p. dyrektor H. Mytnik od lat szkoła jest wyposażona w pracownie komputerowe, a uczniowie potrafią korzystać z Internetu.
    W czasie swojej działalności szkoła wypracowała własne tradycje, ceremoniał szkolny, posiada własne logo, gazetkę szkolną, program wychowawczy "W państwie-Króla Maciusia". Za swoją działalność otrzymała w roku szkolnym 2002/03 certyfikat ''Szkoły z klasą''.
    Atutem naszej szkoły jest nowoczesna baza i wysoko wykwalifikowana kadra. Stawiamy na kształcenie językowe, informatyczne i sportowe. W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Uczniowie i nauczyciele mają możliwości korzystania z bogatej oferty komputerowych programów edukacyjnych. Skomputeryzowana została biblioteka szkolna i administracja szkoły. W szkole komputerowo tworzony jest arkusz organizacyjny i tygodniowy plan zajęć lekcyjnych. Nauka języków obcych rozpoczyna się od klasy pierwszej. Prowadzimy klasy sportowe o profilu - akrobatyka sportowa. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną naukę pływania w ramach godzin wychowania fizycznego oraz edukację informatyczną. Kładziemy duży nacisk na wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów. Dysponujemy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, np. koło teatralne, plastyczne, matematyczne, ekologiczne, historyczne, turystyczne, SKS: piłka nożna, piłka koszykowa, akrobatyka sportowa, pływanie. Na bazie szkoły i przy ścisłej z nią współpracy działają dwa kluby sportowe: Uczniowski Klub Sportowy "Javoria" i Miejski Klub Sportowy "Victoria". Uczniowie cyklicznie biorą udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim, organizowanych przez szkołę oraz instytucje, z którymi współpracujemy.

Do najważniejszych osiągnięć w ciągu ostatnich lat należą:
 • laureat Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego "zDolny Ślązaczek" i finalista eliminacji wojewódzkich-2002/2003,
 • 6 finalistów Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego "zDolny Ślązaczek"-2003/2004,
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla VI - w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004,
 • Mistrzostwa Jawora w Tabliczce Mnożenia - drużynowo I miejsce,
 • I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas IV - VI - w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004,
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas IV-VI w roku szkolnym 2003/2004,
 • Czołowe lokaty na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich akrobatyce sportowej, np. IX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Kielce 2003r. I i II miejsce w skokach na trampolinie chłopcy i II miejsce dziewczęta (III klasa), IV miejsce w skokach na trampolinie (dziewczęta II klasa).
  30 uczniów powołanych zostało do kadry województwa dolnośląskiego w akrobatyce sportowej - młodzik,
  3 uczniów powołanych zostało do kadry województwa dolnośląskiego w akrobatyce sportowej - junior,
 • I i III miejsce - Regionalny konkurs plastyczny i fotograficzny "Chrońmy przyrodę ojczystą",
 • 2 laureatów - XX Prezentacje Poetycką "Dzieci z Poezją",
 • laureaci wielu konkursów plastycznych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną ("Moja najciekawsza przygoda", "Zamki Księstwa Świdnicko - Jaworskiego), Nadleśnictwo Jawor ("Las dobrem człowieka"), Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ("A mnie jest szkoda lata"), Muzeum w Jaworze ("Zabytki Jawora").


Szkoła jest organizatorem wielu imprez i uroczystości środowiskowych. Zaliczyć do nich można:
1. Ślubowanie klas pierwszych,
2. Festiwal Twórczości Szkół Korczakowskich.
3. 40 - lecie szkoły z udziałem władz miasta, przedstawicieli kuratorium oświaty, rodziców, byłych i obecnych uczniów oraz pracowników szkoły,
4. Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - eliminacje powiatowe,
5. Międzyszkolny Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły",
6. Ogólnopolskie Zawody w Skokach na Trampolinie o Puchar Burmistrza Miasta Jawora,
7. Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas VI - eliminacje powiatowe,
8. Gminny Konkurs Matematyczny dla klas IV - V - eliminacje gminne,
9. Olimpiada Szkolna,
10. Międzyszkolne zawody piłkarskie np.; Turniej "Coca-Cola", "Międzyszkolne zawody w mini piłce nożnej",
11. Turniej Piłkarski Szkół Korczakowskich,
12. Mistrzostwa Powiatu Jaworskiego w mini piłce nożnej,
13. Międzyszkolne Zawody Pływackie,
14. Międzyszkolne Zawody w mini piłce siatkowej,
15. Powiatowy Konkurs języka angielskiego,
16. Dzień Matki i Ojca,
17. Dzień Babci i Dzień Dziadka,
18. Konkurs historyczny Patronowie naszych ulic,
19. Rajd "Buli."

Od kilku lat realizujemy własne programy profilaktyczne, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo i życiową atmosferę. Opracowany został Szkolny Program Profilaktyki "Uczę się, bawię i wypoczywam zdrowo i bezpiecznie".
Ważnym czynnikiem integrującym uczniów jest realizacja projektów międzyprzedmiotowych:
- "Szkolny Dzień Przeciw Przemocy",
- "Olimpiada Szkolna", która w swojej oprawie przypomina igrzyska olimpijskie,
- "Tradycje bożonarodzeniowe"- wspólne wigilie klasowe poprzedzone licznymi konkursami: plastycznymi, literackimi, kolędniczymi.

Podsumowaniem działań wychowawczych szkoły są obchody Dnia Patrona połączone z Dniem Dziecka, które stwarzają okazję do prezentacji dorobku klas. Sukcesem naszym jest również to, że coraz częściej i liczniej w pracy wspierają nas rodzice. Do ważniejszych inicjatyw podjętych przez nich należą:
 • akcje charytatywne - zbiórka żywności dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, zbiórka odzieży zimowej,
 • dofinansowanie wyjazdów na "zieloną szkołę",
 • organizacja zabaw karnawałowych i andrzejkowych dla dzieci.

GFX & PHP - Wojciech Dąbrowski