Szkoła Podstawowa nr 5 w Jaworze im. Janusza Korczaka istnieje od 1961r. Była piątą z kolei siedmioklasową szkołą podstawową w mieście, powstała w ramach ogólnopolskiej akcji "TYSIĄC SZKÓŁ NA TYSIĄCLECIE PAŃSTWA POLSKIEGO".

W pierwszym roku działalności szkoły uczyło się w niej 940 uczniów, pracowało 22 nauczycieli, a placówką kierowała p. Jadwiga Ferber. Kolejnymi dyrektorami byli: Mirosław Agdan, Elżbieta Kunc, Michał Szkwarek, Helena Mytnik, Regina Michalak, obecnie Edyta Mikulska.

Rezultaty pracy nowej placówki oświatowej były tak wiodące, że Wydział Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Jaworze przyznał jej w 1964r. miano wiodącej.

Po pięciu latach szkoła przyjęła imię Janusza Korczaka i otrzymała sztandar. Uroczystość miała miejsce 4 grudnia 1966r.

W szkole oprócz lekcji odbywały się liczne zajęcia pozalekcyjne. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli młodzież mogła rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania, zajmując czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych.

Od 1962r. prężnie działał w szkole Związek Harcerstwa Polskiego, skupiając w swoich szeregach znaczący odsetek młodzieży szkolnej, zaś rolę drużynowych pełnili instruktorzy-nauczyciele tej szkoły. Od roku 1966, zgodnie z reformą szkolnictwa, szkoła stała się ośmioklasową szkołą podstawową. Ostatnie klasy ósme mury placówki opuściły w 2000r., a szkoła została sześcioklasową szkołą podstawową.

Wraz z upływem lat zmieniały się obowiązujące systemy wychowawcze i programy nauczania. Z inicjatywy nauczycieli i dyrekcji w placówce powstały klasy z rozszerzonym programem z akrobatyki sportowej, a następnie piłki nożnej, pływania oraz plastyki.

Od początku w szkole działał półinternat, biblioteka szkolna. Wszystkich uczniów objęto nauczaniem języka angielskiego. Z inicjatywy p. dyrektor H. Mytnik od lat szkoła jest wyposażona w pracownie komputerowe, a uczniowie potrafią korzystać z Internetu.

W czasie swojej działalności szkoła wypracowała własne tradycje, ceremoniał szkolny, posiada własne logo, gazetkę szkolną, program wychowawczy "W państwie-Króla Maciusia". Za swoją działalność otrzymała w roku szkolnym 2002/03 certyfikat ''Szkoły z klasą''.

Atutem naszej szkoły jest nowoczesna baza i wysoko wykwalifikowana kadra. Stawiamy na kształcenie językowe, informatyczne i sportowe. W szkole funkcjonują dwie pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. Uczniowie i nauczyciele mają możliwości korzystania z bogatej oferty komputerowych programów edukacyjnych. Skomputeryzowana została biblioteka szkolna i administracja szkoły. W szkole komputerowo tworzony jest arkusz organizacyjny i tygodniowy plan zajęć lekcyjnych. Nauka języków obcych rozpoczyna się od klasy pierwszej. Prowadzimy klasy sportowe o profilu - akrobatyka sportowa. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną naukę pływania w ramach godzin wychowania fizycznego oraz edukację informatyczną. Kładziemy duży nacisk na wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów. Dysponujemy bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, np. koło teatralne, plastyczne, matematyczne, ekologiczne, historyczne, turystyczne, SKS: piłka nożna, piłka koszykowa, akrobatyka sportowa, pływanie. Na bazie szkoły i przy ścisłej z nią współpracy działają dwa kluby sportowe: Uczniowski Klub Sportowy "Javoria" i Miejski Klub Sportowy "Victoria". Uczniowie cyklicznie biorą udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim, organizowanych przez szkołę oraz instytucje, z którymi współpracujemy.

Do najważniejszych osiągnięć w ciągu ostatnich lat należą:

laureat Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego "zDolny Ślązaczek" i finalista eliminacji wojewódzkich-2002/2003,

6 finalistów Powiatowego Konkursu Międzyprzedmiotowego "zDolny Ślązaczek"-2003/2004,

I miejsce w Powiatowym Konkursie Matematycznym dla VI - w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004,

Mistrzostwa Jawora w Tabliczce Mnożenia - drużynowo I miejsce,

I miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym dla klas IV - VI - w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004,

I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas IV-VI w roku szkolnym 2003/2004,

Czołowe lokaty na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich akrobatyce sportowej, np. IX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Kielce 2003r. I i II miejsce w skokach na trampolinie chłopcy i II miejsce dziewczęta (III klasa), IV miejsce w skokach na trampolinie (dziewczęta II klasa). 30 uczniów powołanych zostało do kadry województwa dolnośląskiego w akrobatyce sportowej - młodzik, 3 uczniów powołanych zostało do kadry województwa dolnośląskiego w akrobatyce sportowej - junior,

I i III miejsce - Regionalny konkurs plastyczny i fotograficzny "Chrońmy przyrodę ojczystą",

2 laureatów - XX Prezentacje Poetycką "Dzieci z Poezją",

laureaci wielu konkursów plastycznych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną ("Moja najciekawsza przygoda", "Zamki Księstwa Świdnicko - Jaworskiego), Nadleśnictwo Jawor ("Las dobrem człowieka"), Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy ("A mnie jest szkoda lata"), Muzeum w Jaworze ("Zabytki Jawora").

Szkoła jest organizatorem wielu imprez i uroczystości środowiskowych

01Ślubowanie klas pierwszych,

02Festiwal Twórczości Szkół Korczakowskich.

0340 - lecie szkoły z udziałem władz miasta, przedstawicieli kuratorium oświaty, rodziców, byłych i obecnych uczniów oraz pracowników szkoły,

04Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - eliminacje powiatowe,

05Międzyszkolny Konkurs "Bezpieczna droga do szkoły",

06Ogólnopolskie Zawody w Skokach na Trampolinie o Puchar Burmistrza Miasta Jawora,

07Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas VI - eliminacje powiatowe,

08Gminny Konkurs Matematyczny dla klas IV - V - eliminacje gminne,

09Olimpiada Szkolna,

10Międzyszkolne zawody piłkarskie np.; Turniej "Coca-Cola", "Międzyszkolne zawody w mini piłce nożnej",

11Turniej Piłkarski Szkół Korczakowskich,

12Mistrzostwa Powiatu Jaworskiego w mini piłce nożnej,

13Międzyszkolne Zawody Pływackie,

14Międzyszkolne Zawody w mini piłce siatkowej,

15Powiatowy Konkurs języka angielskiego,

16Dzień Matki i Ojca,

17Dzień Babci i Dzień Dziadka, 

18Konkurs historyczny Patronowie naszych ulic,

19Rajd "Buli."

Od kilku lat realizujemy własne programy profilaktyczne, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo i życiową atmosferę. Opracowany został Szkolny Program Profilaktyki "Uczę się, bawię i wypoczywam zdrowo i bezpiecznie".

Ważnym czynnikiem integrującym uczniów jest realizacja projektów międzyprzedmiotowych:

"Szkolny Dzień Przeciw Przemocy",

"Olimpiada Szkolna", która w swojej oprawie przypomina igrzyska olimpijskie,

"Tradycje bożonarodzeniowe"- wspólne wigilie klasowe poprzedzone licznymi konkursami: plastycznymi, literackimi, kolędniczymi.

Podsumowaniem działań wychowawczych szkoły są obchody Dnia Patrona połączone z Dniem Dziecka, które stwarzają okazję do prezentacji dorobku klas.

Sukcesem naszym jest również to, że coraz częściej i liczniej w pracy wspierają nas rodzice. Do ważniejszych inicjatyw podjętych przez nich należą:

akcje charytatywne - zbiórka żywności dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych, zbiórka odzieży zimowej,

dofinansowanie wyjazdów na "zieloną szkołę",

organizacja zabaw karnawałowych i andrzejkowych dla dzieci.