Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżnia

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 dnia 1 września 2016r.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015r. zgodnie z harmonogramem:

klasy II-III godz. 9.00 na boisku szkolnym

klasy I       godz 10.30 na boisku szkolnym

klasy IV - VI godz. 9.00 w salach lekcyjnych

IV a - sala 22                                         Va - sala 3

IVb - sala 19                                          Vb - sala 20

IVc - sala 16                                           Vc - sala 23

IVd - sala 11                                           Vd - sala 24

IVs - sala 21                                           Vs - sala 12

VIa - sala 17                                           VIc - sala 4

VIb - sala 14                                           VIs - sala 2

2015-08-26 [16:06:07]Spotkanie uczniów klas pierwszych i rodziców

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze informuje, że dnia 28 sierpnia 2015r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie uczniów, zapisanych do  klasy pierwszej w roku szkolnym 2015/16 i ich rodziców.

Listy dzieci zapisanych do klasy pierwszej zostały wywieszone na tablicy  ogłoszeń  przy sekretariacie.

Budynek przy ul. Armii Krajowej 9

klasa 1a – sala nr 27

klasa 1b – sala nr 29

klasa 1c – sala nr 31

klasa 1d – sala nr 32

klasa 1s – sala nr 26

Budynek przy ul.  Piłsudskiego15

klasa 1e – sala nr 1

klasa 1f – sala nr 2

klasa 1g – sala nr 3

klasa 1h – sala nr 4

Dyrektor szkoły Regina Michalak

2015-08-26 [15:52:32]Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 18

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze informuje, że z dniem 30 czerwca 2015 r. zostało wprowadzine zarządzenie nr 18 dotyczące przyjmowania dzieci do świetlicy szkolnej i na obiady.

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze

Nr 18 z dnia 30 czerwca 2015r.

 Z dniem 30.06.2015r.  zmienione zostają  kryteria dotyczące przyjmowania dzieci do świetlicy i na obiady w stołówce szkolnej.

§ 1

      Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I-III wyłącznie rodziców pracujących, wymagane poświadczenie z miejsca pracy.

§ 2

     Na obiady w stołówce szkolnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zapisane do świetlicy.

§ 3

Z obiadów w stołówce szkolnej mogą korzystać dzieci z klas IV – VI pod warunkiem, że ich oboje rodzice pracują ( poświadczenie jw.), rodzice samotnie wychowujący dziecko oraz dzieci dojeżdżające.

§ 4

     Dyrektor szkoły w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję dodatkowego przyjęcia dziecka do świetlicy i na obiady.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Jawor dnia 30 czerwca 2015r.                                                Regina Michalak                               

                                                                                    /podpis i pieczęć dyrektora/

2015-07-03 [15:05:49]Zarządzenie Dyrektora Szkołynr 17

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze informuje, że z dniem 25 maja 2015 r. zostało wprowadzine zarządzenie nr 17 dotyczące wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze

 

Jawor, dn.25.05.2015r.

Zarządzenie nr 17/2014/2015

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska lekkoatletycznego

przy Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze z dnia 25 maja 2015r.

§ 1

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69)  wprowadzam Regulamin korzystania  z  kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Jaworze, co następuje:

§ 2

 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Regulamin  Korzystania z Boiska  Lekkoatletycznego

przy Szkole Podstawowej  Nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze

1.       Regulamin określa zasady korzystania z boiska lekkoatletycznego. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem regulaminu.

2.       Administratorem kompleksu  sportowego jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze.

3.       Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, bieżnię i skocznie do skoków w dal.

4.       Obiekt jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Boisko jest czynne 5 dni w tygodniu od godziny 7.00 do godz. 20.00. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji boiska telefonicznie (76) 870-26-55 lub (76) 870-26-11

5.       Boisko jest dostępne na zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w okresie roku szkolnego od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do 17.00 – ćwiczący korzystają z boiska na odpowiedzialność nauczyciela – opiekuna grupy.

6.       Grupy zorganizowane mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą administratora zgodnie z umową: a) rezerwacji należy dokonywać minimum 1 dzień przed terminem rezerwowym.

7.       Osoby korzystające  z boiska sportowego zobowiązane   do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez  administratora.

8.       Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego:               

a) boisko piłkarskie i bieżnia - zakaz używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach,

9.       Podstawowe obowiązki  użytkownika:

a)       przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ppoż. bhp,

b)       stosowanie się do poleceń opiekuna – trenera prowadzącego zajęcia,

c)       korzystanie z obiektu i jego urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, dokonanie wpisu w rejestrze użytkowników (grupy zorganizowane),

d)       niezwłocznie informowanie opiekuna o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo.

10.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:                                                                                                            a)  wprowadzania ( wnoszenia) i użytkowania sprzętu nie związanego z przeznaczeniem boiska (np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek),

b)  korzystania z boiska dzieciom do lat 7 bez opieki,

c)  przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku (niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska, bieżni),

d)  wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f)  palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych używek,

g)  zaśmiecania obiektu,

h)  przeszkadzania w zajęciach lub grze,

i)  zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,

j)  wprowadzania zwierząt,

k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

l)  przebywania na obiekcie osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

  11.  Administrator  kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za przedmioty , dokumenty i inne rzeczy stanowiące własność użytkowników.

12.    Użytkownicy korzystają  z boiska na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

13.    W przypadku organizowania imprez sportowych, zawodów, obiekt może zostać częściowo lub  w całości wyłączony z możliwości użytkowania przez inne osoby.

14.    Teren jest objęty monitoringiem.

15.    Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu sportowego można zgłaszać do administratora.

16.    W uzasadnionych przypadkach administrator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora  Szkoły Podstawowej Nr 5 w Jaworze  nr 17/2015 z dnia 25 maja 2015r.

2015-07-03 [14:57:42]„W miarę upływu czasu szkolne lata błękitnieją”.

„W miarę upływu czasu szkolne lata błękitnieją”. Takie motto towarzyszyło uroczystości pożegnania absolwentów  Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze, która odbyła się dnia 25 czerwca 2015 roku w JOK-u o godzinie 15.30. W części oficjalnej pani wiceburmistrz Agnieszka Rynkiewicz wręczyła nagrody dla prymusów szkoły. Następnie dyrektor szkoły – pani Regina Michalak nagrodziła pozostałych uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, gratulując jednocześnie ich rodzicom. Także zostały rozdane nagrody i dyplomy absolwentom, którzy uzyskali wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych. Rodzice i uczniowie podziękowali dyrekcji szkoły i nauczycielom za sześcioletnią pracę.

Nadszedł czas na część artystyczną. Mogliśmy obejrzeć prezentację przedstawiającą ciekawe zdjęcia poszczególnych klas z sześciu lat nauki w szkole. Miło było powspominać i zobaczyć, jak zmieniali się uczniowie w ciągu tego czasu. Na zakończenie szóstoklasiści zaprezentowali program artystyczny, którego scenariusz był oparty na treści lektury Kornela Makuszyńskiego pt. „Szatan z siódmej klasy”. W humorystyczny sposób przedstawiono życie w naszej szkole, typy poszczególnych uczniów i postać profesora Gąsowskiego, który miał swoje sposoby na odpytywanie. Motywem przewodnim była piosenka „Na sposoby są sposoby”. Nie brakło także chwil wzruszenia.

Wszystkim absolwentom życzymy wszystkiego najlepszego w nowej szkole i oczywiście powtórzenia sukcesów w nauce.

Powodzenia!
2015-06-30 [20:08:23]SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

 Szkolny Zestaw Podręczników  - rok szkolny 2015/2016                                                                                                                                    Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze

Klasa

Przedmiot

Autor

Tytuł

Wydawca

Nr dopuszczenia z listy MEN

Klasa 3

Edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Brzózka, Katarzyna Glinka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

 Nasze ,,Razem w szkole"- box dla ucznia.

 

WSIP

484/5/2014     zkက30/22010 87/3/2011Hot Spot 3. Podręcznik.ww Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo - p

Język angielski

Read Carol, Soberon Ana

Bugs World 3. Podręcznik do szkoły podstawowej i ćwiczenia 

Macmillian Polska Sp.z o o.

30/3/2011

Klasa 5

Język polski

Marlena Derlukiewicz 

,,Słowa na start". Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy piątej szkoły podstawowej (do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

338/4/2013

Język polski

Anna Wojciechowska,

Agnieszka Marcinkiewicz

,,Słowa na start". Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1i2.(do nowej podstawy programowej).

 

Wyd. Nowa Era

 338/3/2013

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej ( do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

443/2/2013

Historia i społeczeństwo

Tomasz Maćkowski

Wczoraj i dziś. Klasa 5.Zeszyt  ucznia do nowej podstawy programowej.

 

Wyd. Nowa Era

 

Język angielski

 Nick Beare

 Evolution plus 2

Macmillan Polska Sp z o.o.

 675/2/2014

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem 5. Podręcznik do klasy 5 ( do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

 157/2/2012/z1

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem 5.  Zeszyt ćwiczeń do klasy 5, Cz.1 i 2 ( do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

 157/2/2012/z1

Przyroda

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy V.(do nowej podstawy programowej)

Wyd. Nowa Era

 399/2/2013

Przyroda

Jolanta Golanko,  Dominik Marszał,  Urszula Moździerz

Tajemnice Przyrody. Zeszyt ćwiczeń kl. V część 1 i 2.

Wyd. Nowa Era

 

Plastyka

W. Sygut, M. Kwiecień

Plastyka.Lubię tworzyć. Podręcznik klasa 5.          

Wyd. Grupa Edukacyjna S.A

397/2/2013

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyczny Świat. Podręcznik klasa 5 (wydanie 2012).         

Wyd. Grupa Edukacyjna S.A

495/2/2012

Zajęcia techniczne

Lech Łabecki, Marta Łabecka

 „Jak to działa?”. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla kl.IV-VI.

 

Nowa Era

 295/2010

Zajęcia komputerowe

Marek Gulgowski, Jarosław Lipski

Komputerowe opowieści - podręcznik dla SP (klasy IV - VI) + CD-ROM

Agencja Wydawniczo - Reklamowa CZARNY KRUK

271/2010

 Klasa 6

Język polski

Marlena Derlukiewicz ,

Słowa na start 6. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego

 

Nowa Era

338/5/2014

Język polski

Anna Wojciechowska,

Agnieszka Marcinkiewicz

 Słowa na start". Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy  szóstej szkoły podstawowej. Część 1i2.(do nowej podstawy programowej).

 

Nowa Era

338/6/2014

Historia i społeczeństwo

 Grzegorz Wojciechowski

 Wczoraj i dziś. Historia i społeczeństwo - podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej ( do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

443/3/2014

Historia i społeczeństwo

 Tomasz Maćkowski

Wczoraj i dziś. Zeszyt ucznia-część 1   i część 2.

 

Wyd. Nowa Era

 

Język angielski

Colin Granger,

Catherine Stannett

Hot Spot 3. Podręcznik.

Macmillan Polska Sp z o.o.

218/3/2010

Język angielski

Marta Rosińska, 

Arkadiusz Mędela

Sprawdzian szóstoklasisty.

Repetytorium z testami.

Macmillan Polska Sp z o.o.

 

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem 6. Podręcznik do klasy 6 ( do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

 157/4/2011

Matematyka

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem 6.  Zeszyt ćwiczeń do klasy 6, cz.1 i 2 ( do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

 157/4/2011

Przyroda

Joanna Stawrz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy VI ( do nowej podstawy programowej)

 

Wyd. Nowa Era

399/3/2014

Przyroda

Dominik Marszał, Monika Mochnacz, Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody - zeszyt ćwiczeń część  1 i 2

Wyd. Nowa Era

 

Plastyka

Wojciech Sygut, Marzanna Kwiecień

Plastyka. Lubię tworzyć. Podręcznik klasa 6.

 

Wyd. MAC EDUKACJA

 397/3/2014

Muzyka

Teresa Wójcik

Muzyczny Świat. Podręcznik  klasa 6. (wydanie 2012).

Wyd. MAC EDUKACJA

 495/3/2012

Zajęcia komputerowe

Marek Gulgowski, Jarosław Lipski

Komputerowe opowieści - podręcznik dla SP (klasy IV - VI) + CD-ROM

Agencja Wydawniczo - Reklamowa CZARNY KRUK

271/2010

Zajęcia techniczne

 Lech Łabecki, Marta Łabecki

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla kl.IV-VI.

 

Wyd. Nowa Era

295/2010

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują ( nieodpłatnie) podręczniki do klasy pierwszej, drugiej i czwartej w szkole. Podręczniki  będą  wypożyczone uczniom na dany rok szkolny.

2015-06-30 [20:05:36]Zakończenie roku kals III

Szkoła to ogród,

gdzie wzrastają i odfruwają najcudowniejsze motyle - dzieci.

 

         Pod takim hasłem 26 czerwca 2015 roku odbyło się pożegnanie dzieci klas trzecich ze swoimi wychowawczyniami i z pierwszym etapem edukacji.

         Przez trzy lata nauki, i dzieci i Panie, zdążyły się ze sobą mocno związać emocjonalnie. Dlatego zakończenie roku szkolnego trzecioklasistów miało formę szczególną.

W pierwszej części kilka słów do Rodziców i dzieci powiedziała Pani Dyrektor Regina Michalak.  

Następnie wystąpili uczniowie prezentując krótki montaż słowno - muzyczny, przeplatany wspomnieniami. Na zakończenie były słowa podziękowań do  rodziców, wychowawczyń i dyrekcji szkoły "za cierpliwość, wyrozumiałość, opiekę, a nawet za wszystkie uwagi, które pomagały nam w kształtowaniu prawidłowych postaw, abyśmy wyrośli na uczciwych i mądrych ludzi".

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali od Pani Dyrektor, specjalnie przygotowane na tę okazję, dyplomy ukończenia pierwszego etapu edukacyjnego.

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek
jutro wakacje, lekcje skończone!


2015-06-29 [09:35:48]ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

  1. Pożegnanie absolwentów:

 • 25 czerwca 2015r., godz.15.30, sala teatralna JOK

  1. Zakończenie roku szkolnego w szkole:

  • klasy I – II – 26 czerwca 2015 r., godzina 9.00 (w salach lekcyjnych z wychowawcami )

   klasy  I  a, b, c - „mała piątka”, w swoich salach.

    kl.1s -  s.33

    kl.2a – s. 27    

    kl.2b – s.31   

    kl. 2c -  s.29

    kl.2d – s.32

    kl.2s – s.26

   kl.1 d - ,,mała 5”,sala 4

  • klasy I V – V - 26 czerwca 2015 r., godzina 9.00 (na boisku szkolnym asfaltowym)

  • klasy III -  26.06.2015r.,  godzina 10.00 (stara sala gimnastyczna)

  • klasy VI – 26.06.2015r.,  godzina 11.00 (spotkanie z wychowawcami w salach)

2015-06-24 [10:15:37]


GFX & PHP - Wojciech Dąbrowski