Ważne! Nasza strona internetowa stosuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z usług.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Nie pokazuj więcej tego ostrzeżnia„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”

W dniu 24 marca br. w Starostwie Powiatowym w Jaworze odbyły się eliminacje powiatowe, XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”.

Organizatorem konkursu była Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.

Do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowano następujące prace w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

1. Szymon Lech Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Jaworze Agnieszka Olchówka
2. Piotr Majerski Dom Dziecka w Kaczorowie Ewelina Gorzkowska
3. Jan Zubrzycki Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogwizdowie Małgorzata Lipska

II grupa- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

1. Albert Cebula Dom Dziecka w Kaczorowie 
Elżbieta Krupa 
2. Emilia Kapiec Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Jaworze Agnieszka Olchówka
3. Filip Dołęga Szkoła Podstawowa 
nr 5 w Jaworze Agnieszka Olchówka

 

Informacje i zdjęcia uzyskano ze strony: www.jaworskaszuflada.pl


2015-04-14 [10:06:28]HISTORYCZNE POTYCZKI W „PIĄTCE”

Dnia 25 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej nr  5 w Jaworze odbyła się IX edycja Gminnego Konkursu Historycznego „Patronowie naszych ulic”. W konkursie udział wzięło dwunastu uczniów z klas 4-6 ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.

Młodzi historycy wykazali się wiedzą o księciu Józefie Poniatowskim, Tadeuszu Kościuszce i Adamie Mickiewiczu. Zadania konkursowe nie należał do najłatwiejszych, lecz uczestnicy świetnie sobie z nimi poradzili. Należało wykazać się znajomością życiorysów patronów, a także umiejscowić na osi czasu ważne wydarzenia z historii Polski, rozpoznać ważne zabytki, a także wykazać się znajomością ulic naszego miasta.

Jury w składzie  Barbara Gmerek-Skalik, Urszula Norko, Regina Michalak, Anna Bełza przyznało następujące miejsca: I miejsce zdobyła grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 -Julia Flejterska, Mikołaj Kaszkowiak, Karol Czarnecki, miejsce II -grupa ze Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie Katarzyna Duszeńko, Igor Noga, Szymon Adamski, miejsce III zajęli również uczniowie z „piątki”- Aleksandra Kuliś, Barbara Tarnówka- Bałabuch, Julia Szmydt, a miejsce IV przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w składzie Jan Szwedo, Martyna Gajda, Filip Kozłowski.

Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, drobne upominki i słodki poczęstunek.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach historycznych.

Basia i Ola z kl.VI „a”


2015-04-09 [14:06:18]Sukces Wiktorii

    Uczennica klasy VI „c”- Wiktoria Bartosz bardzo chętnie bierze udział w konkursach historycznych i często osiąga w nich wysokie wyniki. W bieżącym roku szkolnym odniosła sukces w  Ogólnopolskim Konkursie  Historycznym  „Krąg”. Wykonała album na temat „Zabytkowe budowle w moim Regionie”. W swojej pracy Wiktoria opisała historię najważniejszych zabytków Dolnego Śląska, a szczególnie naszego miasta- Jawora i okolic. Zadbała o to, by praca przede wszystkim była wartościowa pod względem treści historycznych. Poza tym wykonała ją estetycznie i pięknie oprawiła. Docenili to Organizatorzy Konkursu klasyfikując album naszej uczennicy  na 3 miejscu w kraju. Wiktoria otrzymała dyplom i  słuchawki multimedialne.

    

            Uczennicy składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

                                                                             Szkolni Organizatorzy Konkursu


2015-04-09 [14:04:10]Wyniki konkursu matematycznego Pangea

3 marca w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Pangea o zasięgu ogólnopolskim. W konkursie wzięło udział 76 uczniów z klas 4-6.

Kacper Jakubowicz z klasy 4d zakwalifikował się do finału konkursu, który odbędzie się w Warszawie lub we Wrocławiu.

Miejsca poszczególnych uczniów:


1

Kacper  

Jakubowicz

SP 4

2

Gabriel  

Wójcicki

SP 4

3

Bartek  

Konior

SP 4

4

Paulina  

Grzelak

SP 4

5

Barbara  

Malec

SP 4

1

Julia  

Liwińska

SP 5

2

Szymon  

Bander

SP 5

3

Aleksander  

Szymczyk

SP 5

4

Mateusz  

Przedwojewski

SP 5

5

Malwina  

Bukowska

SP 5

1

Oliwia  

Wojnarowicz

SP 6

2

Damian  

Wroński

SP 6

3

Aleksandra 

Kuliś

SP 6

4

Marcin  

Przedwojewski

SP 6

5

Agata  

Brambor

SP 6

         
Miejsca pozostałych uczniów znajdują się u nauczycieli matematyki.

Gratulujemy


2015-04-08 [21:01:17]Nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016

 

 

D R O D Z Y   R O D Z I C E

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w  Jaworze

informuje, iż z dniem  2  lutego 2015 r.

rozpoczyna się nabór do klas pierwszych

w roku szkolnym 2015/2016.

 

Kartę zapisu dziecka należy pobrać ze strony internetowej lub  z sekretariatu szkoły  i złożyć osobiście  w sekretariacie  od dnia 2 lutego 2015 r. Do karty zapisu dziecka należy dołączyć  kserokopie aktu urodzenia.

Dzieci zameldowane w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są z urzędu, dzieci z innych obwodów przyjmowane są za zgodą dyrektora,  jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły.

Z A P R A S Z A M Y !

Obwód  Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze obejmuje ulice:

Chemików, Robotnicza, Kuziennicza, Juliusza Słowackiego, Wiejska, Wrocławska, Dworcowa, Kolejowa, Adama Rapackiego do nr 15 i od nr 30 wzwyż, Księcia Józefa Poniatowskiego, Zielona, Mikołaja Reja, Franklina Roosevelta, Szkolna, Św. Marcina, Drukarska, Piwna, Józefa Piłsudskiego, Armii Krajowej, Aleja Dębowa, Kościelna, Grunwaldzka, Legnicka, Cicha, Barbary, Lipowa, Plac Seniora, Zamkowa, Bolesława Chrobrego, Staromiejska, Rynek, Stanisława Staszica, Strzegomska, Piastowska, Stefana Czarnieckiego, Krótka, Stefana Żeromskiego, Klasztorna, Tadeusza Kościuszki, Fryderyka Chopina, Aleja Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika, Przyjaciół Żołnierza, Kombatantów, Metalowców, Stalowa, Szpitalna, Słoneczna, Parkowa, gen. Romualda Traugutta, gen. Józefa Bema, Józefa Wybickiego, gen. Zygmunta Berlinga, Bohaterów Getta, Jana Brzechwy, Jana Kasprowicza, Głucha, Myśliborska, Aleksandra Fredry, Ignacego Kraszewskiego, Andrzeja Struga, Arkadego Fiedlera, Zofii Nałkowskiej, Henryka Worcella, Stanisława Wyspiańskiego, Leopolda Staffa, Gustawa Morcinka, Władysława Reymonta, Marii Dąbrowskiej, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Elizy Orzeszkowej, Władysława Broniewskiego, Jana Kochanowskiego, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Adama Asnyka, Henryka Sienkiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Czesława Miłosza, Park Miejski, Plac Bankowy, Ptasia, Środkowa, Waleriana Łukasińskiego, Zagrodowa, Żwirowa,

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5

im.  Janusza Korczaka  w  Jaworze w roku szkolnym 2015/2016

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm.)

b) ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)

c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu  przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232
z późn zm.)

d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

e)  Statutu Szkoły - Realizacja obowiązku szkolnego

II. Termin rekrutacji

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły.

3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu  (76) 8702655

III. Obowiązek szkolny

1. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

 a) urodzone w 2008 r.,

 b) urodzone w 2009 r.

IV. Zasady rekrutacji


1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr LI/269/10 Rady Miejskiej w  Jaworze z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a)     Szkoła Podstawowa  nr 5 im. J. Korczaka  jest szkołą pierwszego wyboru kandydata,

b)  Rodzeństwo kandydata realizujące obowiązek w Szkole Podstawowej nr5 w Jaworze.

Każde kryterium jest punktowane jednym punktem 

5.      Dyrektor szkoły powołuje szkolną Komisję rekrutacyjną –a w niej przewodniczącego i dwóch członków.

6.      Zadania Komisji rekrutacyjnej w szkole:

1)      Określenie i ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych.

3) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu).

4)     Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (imiona, nazwiska – obowiązuje kolejność alfabetyczna) oraz umieszcza się informację o liczbie wolnych miejsc i najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia kandydata. Listy umieszcza się w widocznym miejscu w szkole. Na liście należy podać datę i opatrzyć ją podpisem przewodniczącego komisji.

5)      Sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

6)      Sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o podanie uzasadnienia odmowy, podając:

a) Przyczyny odmowy przyjęcia 

b) Najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia,

c) Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata, którego dotyczy wniosek.

7. O przyjęciu ucznia do klasy sportowej o profilu akrobatyka sportowa decyduje:

a) wynik testu sprawnościowego przeprowadzonego w miesiącu lutym, przez nauczyciel iwychowania fizycznego Szkoły podstawowej nr 5 w Jaworze,

b) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania akrobatyki sportowej,

c)  pisemna zgoda rodziców.

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej (zakładka – Nabór do klas I) lub sekretariatu  szkoły  wniosku zapisu do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,

c) do wniosku należy dołączyć kserokopie aktu urodzenia.

IX. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2015/2016

- od 2 lutego 2015 r. rodzice mogą wygenerować elektronicznie wniosek lub pobrać z sekretariatu szkoły.

- do 27  lutego 2015 r., rodzice składają wypełnione wnioski do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

- 9 marca 2015 r. wywieszenie przez dyrektora szkoły listy dzieci przyjętych do szkoły.

 - od 9  marca do 16  marca rodzice dzieci nieprzyjętych do szkoły mają możliwość złożenia wniosku rekrutacyjnego. Wnioski będą rozpatrywane w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

- od 16  marca do  23 marca 2015 r. rozpatrywanie przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków.

- 31  marca 2015 r. wywieszenie przez dyrektora ostatecznych list dzieci przyjętych do szkoły.

 


2015-03-09 [10:11:42]„PODARUJ KSIĄŻKĘ BIBLIOTECE”

Sprostowanie. Na liście darczyńców książek zabrakło ucznia klasy 2a Stanisława Dziędzioły. Przepraszamy.

Organizatorzy

2015-02-25 [11:18:59]„ LITERACKIE WALENTYNKI”

LITERACKIE WALENTYNKI”

Z okazji Dnia św. Walentego

Biblioteka szkolna i Paczka Mikołajka z klasy IV c

zorganizowała dla swoich czytelników specjalny

konkurs ”Literackie Walentynki”.

Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące znanych bohaterów literackich i historii miłosnych, powiedzeń i przysłów o miłości.

W quizie wzięło udział 33 uczniów.

Większość z nich udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytania

 i otrzymała walentynkowe słodycze – PIERNIKOWE SERCA.

Spośród poprawnych odpowiedzi skrzydlaty amor wylosował

 kartę Julii Jeger z klasy V b, która otrzymała nagrodę książkową.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do Biblioteki szkolnej.


obraz1obraz2obraz3obraz4obraz5obraz6obraz7obraz8obraz8
2015-02-12 [21:47:47]KONKURS FOTOGRAFICZNY "Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY"

 

W styczniu 2015 r. Paczka Mikołajka z klasy IV c

zaprosiła uczniów naszej szkoły  do wzięcia udziału

w konkursie fotograficznym pt. "Z książką mi do twarzy".

   Celem konkursu było zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek. Na konkurs wpłynęły piękne zdjęcia przedstawiające dzieci czytające książki w różnych sytuacjach i miejscach.

Spośród wielu zdjęć  komisja konkursowa w składzie:

- p. Wanda Jabłońska

- p. Edyta Mikulska

- p. Grażyna Marzęcka

- p. Krystyna Paul

- p. Urszula Norko

- Dominika Białek – kl. 4 c

- Natalia Leonowicz – kl. 4 c

- Paulina Grzelak – kl. 4 c

- Emilia Kapiec – kl. 4 c

nagrodziła trzy najciekawsze.

Nagrody otrzymali:

Oliwia Makowiecka – klasa 4 s

Dominika Stohnij – klasa 4 s

Jakub Olszowy – klasa III s

Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym uczestnikom konkursu, którzy przyczynili się do popularyzacji czytania książek.

Wystawę fotografii można oglądać w Szkole Podstawowej nr 5 w Jaworze na drugim piętrze.


obraz1
2015-02-12 [21:34:50]


GFX & PHP - Wojciech Dąbrowski