Karty kwalifikacyjne na obiady szkolne i do świetlicy dostępne będą na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły i pokoju nr 6 .
Wypełnione karty (do świetlicy obowiązkowo potwierdzone przez zakład pracy) należy dostarczyć koniecznie do 25 sierpnia 2023r.

 

Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci klas I-III, których rodzice pracują.


Wypełnione zgłoszenia należy wrzucić do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu od strony parkingu lub w pokoju nr 6.


Karty zgłoszenia do świetlicy proszę złożyć w/w terminie. Po tym terminie zamykamy listę przyjęć dzieci do świetlicy.